Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Download

3D tablet EyesMap - prospekty

Český PDF prospekt 3D tabletu EyesMap.

3D tablet EyesMap - pravidla použití

Obecná pravidla pro použití skeneru General Rules_Depth sensor scanning.

Obecná pravidla pro ortophoto General-Rules_Orthophoto.pdf.

Obecná pravidla pro fotomodeling General-Rules_Photomodelling.pdf.

Obecná pravidla pro měření vzdáleností a povrchů General-Rules_points-distances-and-surfaces.pdf.

3D tablet EyesMap - praktické studie

Praktická studie použití v architektuře PRACTICAL-CASE-ARCHITECTURE.pdf.

Praktická studie skenování automobilu PRACTICAL-CASE-CAR-SCANNING.pdf.

Praktická studie 3D modelování archeologického naleziště PRACTICAL-CASE-OF-AN-ARCHAEOLOGICAL-SITE.pdf.

3D tablet EyesMap - ScreenShots

Výsledky při použití skeneru Depth Sensor Scanning Capture.zip

Výsledky při použití ortofota Orthophoto Capture.zip

Výsledky při použití režimů body, vzdálenosti a plochy Points, Distances And Surfaces Capture.zip

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.