Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Kalibrace měřících přístrojů

Kalibrace měřících přístrojů

Kalibraci měřících přístrojů všech značek provádíme organizacím, které musí tuto kontrolu dokladovat zejména pro potřeby ISO certifikátu nebo vnitropodnikové metrologické politiky. Jako dokumentace je vydáván kalibrační list, který je vystaven na konkrétního uživatele měřícího přístroje, dále je v kalibračním listě uveden přístroj, který byl kalibrován. Hlavně jsou však součástí kalibračního listu naměřené hodnoty a jejich odborné srovnání s etalonem. Kalibrační středisko společnosti Mensuro s.r.o. je vybaveno profesionálním kolimátorem, který je pravidelně kontrolován a testován.

Doporučený interval kalibrace je jeden rok. Jen díky šetrnému zacházení s přístrojem a pravidelnou kalibrací docílíte přesnosti a  spolehlivosti Vašich měřících přístrojů a budete moci tuto přesnost řádně doložit kalibračním listem.

U totálních stanic jsou to zejména značky Sokkia, Topcon, Leica, Trimble, South, Spectra Precision, Nikon, Pentax a další.

Ze stavebních měřících přístrojů jsou to například Sokkia, Topcon, Hilti, Bosch, Stabila, Carl Zeiss, Dahlta, South, Leica, Dewalt, GeoFennel, Nikon, Pentax, Geomax, Theis Wolzhausen, GP, PNAL, Nedo, Nestle, GAL, Triax, ale i jiné a historické přístroje.

Jak často je třeba kalibraci nivelačního přístroje provádět?

Doporučujeme nechat měřící přístroj zkontrolovat, seřídit a nechat kalibrovat minimálně jednou za rok. Myslete prosím na to, že kontrola, seřízení a kalibrace měřícího přístroje vám dá jistotu, že váš přístroj je přesný a v pořádku. Měřící přístroje jako nivelační přístroje, stavební rotační lasery, potrubní lasery a totální stanice jsou citlivá zařízení, která vyžadují šetrné zacházení a pravidelnou kontrolu.

Definice kalibrace

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.