Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Kalibrace nivelačních přístrojů

Co je kalibrace optického nivelačního přístroje?

Kalibrace nivelačních přístrojů je souhrn činností, které zajistí kontrolu a seřízení vašeho optického nivelačního přístroje. Jako dokumentace je vydáván kalibrační list, který je vystaven na konkrétního uživatele nivelačního přístroje, dále je v kalibračním listě uveden přístroj, který byl kalibrován, hlavně jsou však součástí kalibračního listu naměřené hodnoty.
Kalibrační středisko společnosti Mensuro s.r.o. je vybaveno profesionálním kolimátorem, který je pravidelně kontrolován a testován a umožňuje kalibraci přístrojů všech značek.

Z optických nivelačních přístrojů jsou to například Sokkia, Topcon, Hilti, Bosch, Stabila, Carl Zeiss, Dahlta, South, Leica, Dewalt, GeoFennel, Nikon, Pentax, Geomax, Theis Wolzhausen, GP, PNAL, Nedo, Nestle, GAL, ale i jiné a historické přístroje.

Doporučujeme nechat nivelační přístroj zkontrolovat, seřídit a nechat kalibrovat minimálně jednou za rok. Myslete prosím na to, že kontrola, seřízení a kalibrace nivelačního přístroje vám dá jistotu, že váš přístroj je přesný a v pořádku. Optický nivelační přístroj je citlivé zařízení, které vyžaduje šetrné zacházení a pravidelnou kontrolu.

Definice kalibrace

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.