Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Kalibrace rotačních stavebních laserů

Kalibrace laserových rotačních nivelačních přístrojů

Stavební rotační lasery jsme schopni nejenom opravovat, ale jsme schopni také rotační lasery přesně seřídit a vystavit kalibrační list, který je důležitý v případě nutnosti dokládat kalibrační protokoly v rámci ISO certifikátů. Kalibrační proces je třeba opakovaně provádět jednou ročně. Proces kalibrace nivelačních přístrojů obvykle trvá jeden den.

Kalibrační středisko společnosti Mensuro s.r.o. je vybaveno profesionálním kolimátorem, který je pravidelně kontrolován a testován. Doporučený interval kalibrace je jeden rok. Jen díky šetrnému zacházení s přístrojem a pravidelnou kalibrací docílíte přesnosti a použitelnosti Vašeho potrubního laseru.

Provádíme kalibrace stavebních měřících přístrojů všech značek. Např. Sokkia, Topcon, Hilti, Bosch, Stabila, Carl Zeiss, Dahlta, South, Leica, Dewalt, GeoFennel, Nikon, Pentax, Geomax, Theis Wolzhausen, GP, PNAL, Nedo, Nestle, GAL, Triax, Skil, ale i jiných a historických přístrojů.

Definice kalibrace

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.