Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Kalibrace totálních laserů

Kalibrace totálních stanic

Kalibraci totálních stanic všech značek provádíme organizacím, které musí tuto kontrolu dokladovat zejména pro potřeby ISO certifikátu nebo vnitropodnikové metrologické politiky. Jako dokumentace je vydáván kalibrační list, který je vystaven na konkrétního uživatele totální stanice, dále je v kalibračním listě uveden přístroj, který byl kalibrován. Hlavně jsou však součástí kalibračního listu naměřené hodnoty a jejich odborné srovnání s etalonem.
Kalibrační středisko společnosti Mensuro s.r.o. je vybaveno profesionálním kolimátorem, který je pravidelně kontrolován a testován.

Doporučený interval kalibrace je jeden rok. Jen díky šetrnému zacházení s přístrojem a pravidelnou kalibrací docílíte přesnosti a  spolehlivosti Vaší totální stanice a budete moci tuto přesnost řádně doložit kalibračním listem.

U totálních stanic jsou to zejména značky Sokkia, Topcon, Leica, Trimble, South, Spectra Precision, Nikon, Pentax a další.

Definice Kalibrace

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy).

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.