Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Letecká termografie – FLIR opět potvrzuje svou přední pozici

EUROSENSE-Aerial-Thermography-Extract-1170x810

Jak asi víte, FLIR patří k nejslavnějším firmám v oblasti letecké termografie. Jejich infračervené kamery jsou populární z mnoha opodstatněných důvodů, také my spoléháme na prověřené výrobky společnosti FLIR, například čočky Tau 2, které můžete najít u některých našich systémů. V dnešním příspěvku bych rád přinesl krátký přehled novinek, kterými FLIR v uplynulém roce přispěl FLIR k vývoji UAV termografie. Za prvé půjde o nové termální OEM jádro Muon™, které je navrženo pro různé výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou), kteří budou schopni integrovat nechlazená ohniska do vlastních řešení kamer. Za druhé bychom rádi zmínili fakt, že FLIR Systems Canada ohlásil nové partnerství se společností ING Robotic Aviation, které má za cíl vyvinout pokročilé metody termografické inspekce. FLIR takto nabízí polotovar pro leteckou termografii, který generuje CMOS video výstup, což skvěle zjednodušuje výrobní proces OEM výrobků díky použitým standardnímu průmyslovému interface. Odběratelé tedy nebudou muset vyvíjet vlastní kalibrační vybavení. Jádro FLIR Muon je vyvíjeno pro operace se standardními komunikačními protokoly a energetickými zdroji termografických technologií. FLIR Muon bude schopno fungovat při snímkovací frekvenci od 9Hz do 60Hz.

Spojenectví kanadské divize společnosti FLIR a ING Robotic Aviation bylo oznámeno nedávno a jeho cílem je vivinout nové hi-tech UAV v oboru letecká termografie, které bude schopno efektivně provádět inspekce infračervenou kamerou a detekce uniků plynů. Společnost ING Robotic Aviation získala cenné zkušenosti při vývoji sledovacích technologií pro kanadskou armádu a nyní se specializují na civilní UAV aplikace, jako obtížné inspekce infrastruktury budov, monitoring lesních požárů, leteckou termografii a další. Jejich drony mohou být nasazeny v mnoha situacích, nicméně s infračervenými kamerami od FLIR a filtrem na detekci plynů dokáží detekovat únik uhlovodíku přímo ze vzduchu. Taková technologie může být výjimečně užitečná v případě inspekce ropovodů, železnic, námořních plavidel a mnoha dalších. Díky speciálnímu softwaru od FLIRu mohou být také naměřená termografická data ihned jednoduše analyzována a využita.

Zdroj: suasnews.com

flir.com