Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Letecká termografie: nové horizonty

aerial-thermography-aaa

     V tomto příspěvku bych vás rád pozval na krátký výlet infračerveným spektrem a ukázal některé zajímavé možnosti UAV aplikací ve spojení s termografií. Letecká termografie má bezesporu ohromný potenciál, jeho plné možnosti ale dosud nebyly plně prozkoumány a doceněny. V současné době tato technologie zažívá nebývalý boom a můžeme tedy očekávat nové cesty vývoje leteckých infrakamer pro bezpilotní letecké prostředky a jejich využití. Mohli bychom asi oprávněně říci, že použiví UAV technologií pro civilní účely bylo ještě nedávno záležitostí spíše bohatších zemí a regionů, nicméně stále větší a větší dostupnost dronů a jejich rostoucí efektivita tyto statistiky rychle mění. Užitek z nasazení bezpilotních prostředků už mohli poznat i lidé v třeba Indii, Indonésii či afrických státech. Když už jsme zmínili Indii, právě na tomto subkontinentu se rozhodli využít drony k řešení ožehavého problému a právě letecká termografie bude hrát v tomto nasazení zásadní roli. Drony s infrakameramy budou hlídkovat nad Novým Díllí a jejich úkolem bude redukovat alarmující počet případů hromadného znásilnění indických žen. Jak asi víte, tyto zločiny, páchané navíc často přímo na veřejnosti, jsou v poslední době ožehavým problémem, o kterém se čím dál tím víc hovoří i ve světových médiích. V návaznosti na sílící tlak hnutí jako je například Equal street si indická policie uvědomila akutní potřebu zefektivnění monitoringu ulic, zejména pak ve velkých městech. Letecká termografie zde bude využita k hlídkování na ulicích za jakékoliv denní doby, nasazené drony jsou navíc vybírány i s ohledem na odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a počasí. Severní oblast Nového Díllí se tak stane první částí města kompletně pokrytou kamerovým sledovacím systémem. Ten bude zajištěn kombinací statických kamer a patrolujících dronů. Jiná novinka z oblasti termografických aplikací je z trochu jiného soudku. Věděli jste, že letecká termografie je užitečná pro detekci znečištění v ovzduší? Tuto vlastnost je možno využít třeba při zkoumání přítomnosti úniku metanu přímo ve vzduchu. Metan patří mezi ty plyny, které bývají při výzkumu skleníkových plynů podceňovány, protože jsou méně toxické než jiné fosilní paliva. Navzdory tomu je metan hned druhý nejvíce produkovaný skleníkový plyn ve Spojených státech, 60% světové produkce metanu je navíc produkován lidskou činností, především průmyslem a zemědělstvím. Například nedávné satelitní měření NASA odhalilo malou oblast metanu v ovzduší nad jihozápadem USA, která se ukázala být jediným viníkem vytvoření největšího hrotu skleníkových plynů naměřeného vůbec kdy v této oblasti Spojených států. Jak je ale možno najít v ovzduší plyn, který je bez barvy a zápachu, nicméně nikoliv neškodlivý pro životní prostředí? Letecká termografie může podstatným způsobem pomoci tento problém změnit. Použití infračervené kamery je relativně levné a flexibilní, lze ji kdykoliv odpojit a použít k ručnímu měření a poté jednoduše zpět připojit k UAV. Efektivita takové detekce je skutečně skvělá, drony mohou operovat jak v poměrně vysokých výškách, tak nízko nad zemí. S tím, jak se stávají kamery čím dál tím více dostupné širokým masám, se také do zkoumání žitovního prostředí bude moci zapojit více nestátních organizací i jednotlivců, takže zákonodárci a politici budou pravděpodobně hůře moci ignorovat fakta předkládané experty či ekology.

Zdroj: x20.org

suasnews.com