Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Monitoring struktury a deformací mostů Longfield a Fairthorne

monitoring_mostu_deformace

Výzva

Stará jednosměrná silnice A21, která se nachází jižně od města Tonbridge ve Velké Británii, je dlouhá 7,3 km a denně přepravuje 35 200 vozidel. Tato silnice nikdy nebyla navržena na takový objem dopravy a bylo zapotřebí řešení, aby se ulehčilo přetížení, zlepšila se bezpečnost a zkrátila se doba jízdy pro účastníky silničního provozu. Jako součást vládní investiční strategie měla být tato silnice rozšířena na dva pruhy v každém směru. Rozšíření mělo zahrnovat také chodník pro pěší a pruh pro cyklisty.

Jako součást rozšíření silnice A21 vyžadovalo britské ředitelství silnic a dálnic nasadit monitorovací systém schopný neustále sledovat potenciální pohyb dvou nových zesílených zemních mostů (Longfield a Fairthorne) a potvrdit, že struktury mostů se chovají v souladu s očekáváními. Monitorování mostů také mělo potvrdit, že nově naprojektované mosty jsou správnou volbou a stejná struktura mostů bude používána i v budoucnu. Stavební práce byly svěřeny stavební společnosti Balfour Beatty a byly zahájeny v dubnu 2015. Na základě předchozí úspěšné spolupráce oslovila Balfour Beatty společnost Senceive ohledně návrhu a dodání řešení pro monitoring zmíněných mostů.

Řešení

Společnost Senceive navrhla systém sledování a monitorování mostů pomocí svých vysoce přesných bezdrátových snímačů náklonu pro sledování relativního posunu ve vertikálním a dvou ortogonálních horizontálních směrech.
Na most bylo použito celkem 36 naklápěcích nosníků Tilt Beam v délce 1,5m. Aby se vyloučilo nebezpečí náhodného poškození nebo vandalismu, byly naklápěcí nosníky kryty ocelovými U profily, které také činí tento monitorovací systém diskrétnějším
Každý most měl vlastní solární 3G bránu, která přijímá data z bezdrátových uzlů a využívá mobilní GSM sítě k přenosu těchto dat na zabezpečený „kloudový“ server, který si mohou prohlížet registrovaní uživatelé softwaru WebMonitor společnosti Senceive.


Tilt Beam je lehký, pevný hliníkový nosník, který se používá ve spojení se senzory Triaxial Tilt Node nebo Nano Tilt. Tilt Beam může být namontován v libovolné orientaci a rychle nasazen na sledovaném objektu v řetězové konfiguraci.
Instalaci nosníku Tilt Beam lze provést s minimem nástrojů během několika minut. Vzhledem k vestavěnému ložisku nosníku a kloubovému systému není nutné složité uspořádání šroubů a podložek. To umožňuje tepelnou roztažnost a nesouosost podpěrných konzol při současném přesném monitorování konstrukce. Připojený výkyvný uzel nevyžaduje žádné vyrovnání, což dále snižuje dobu instalace na místě.


Výsledek

Náklonové senzory Tilt Beam společnosti Senceive byly ideální volbou, protože mohly být snadno instalovány díky flexibilitě držáků umístitelných na různé materiály v různých polohách. Tento robustní monitorovací systém také eliminuje potřebu další údržby nebo vizuální kontroly.
I když je vyžadováno monitorování po dobu 5 let, senzory náklonu Senceive nabízejí životnost baterií mezi 12-15 lety, takže možno dobu monitorování bez problémů prodloužit.
Monitorovací systém má také schopnost být vzdáleně konfigurován, pokud je třeba změnit spouštěcí úrovně a rychlost podávání zpráv, což poskytuje operátorům maximální flexibilitu.


Více informací o systému bezdrátových senzorů pro monitorování staveb, mostů nebo tunelů naleznete v sekci MONITORING.