Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Monitoring

Ať už jde o sledování deformací tunelu při jeho opravách, sledování krátkodobého nebo dlouhodobého sklonu kolejového lůžka změn jeho výškových poměrů, sesuvy nebo nasycení půdy vodou, stav mostu, pohyb budov nebo opěrných zdí, zatížení, namáhání nebo náklon, systémy Senceive jsou určeny pro uživatelsky snadné, bezdrátové a naprosto bezporuchové nasazení.

Existují stovky důvodů, proč monitorovat exponované objekty. Měření přenosu vibrací z provozu drážních vozidel na okolní stavby, ochrana památkových objektů při jejich rekonstrukcích nebo při stavební činnosti těsně k nim přiléhající. Je potřeba sledovat nestabilní svah při zemních pracích? Sledovat deformaci mostu při průjezdu nadměrného nákladu? Vyhodnotit stav mostu?

Platformy Senceive FlatMesh™ a Senceive GeoWAN™ pracují na principu senzorů spojených do sítě, kdy senzory komunikují „každý s každým“ a i při výpadku několika z nich se klíčové informace dostanou do hlavní datové brány a dále na web nebo do tabletu / smartphonu odpovědné osoby. Výdrž baterie 10-15 let činí senzory naprosto bezúdržbové. I samotné datové brány dokáží fungovat v oblasti mimo elektrickou síť. Sytém je v tomto modulární a adaptuje se na konkrétní podmínky v místě instalace.

Produktová řada
Rodina bezdrátových snímačů společnosti Senceive zajistí zákazníkovi schopnost efektivně a snadno sledovat svoji infrastrukturu. Naše systémy úspěšně fungují v odvětví železnice a stavebnictví, jsou snadno aplikovatelné a nákladově efektivní monitorovací řešení. Nepotřebují zvláštní technické znalosti a vyžadují jen malý dohled. Nemusíte být odborníkem, systém je navržen tak, aby ho byl schopný nainstalovat kdokoliv po pár minutách školení. Senzory jsou vysoce flexibilní a při nepředvídatelných požadavcích lze kdykoli přidat další dodatečné senzory nebo elementy monitorovací sítě.

Uzly snímačů jsou snadno schopné propojit jak analogové, tak i digitální typy snímačů a ty, které poskytují jednoduchý signál dle výstupního napětí.

https://www.youtube.com/watch?v=ilvf_X_Q9oY

Rozsah snímačů zahrnuje snadné připojení pomocí konektoru „plug and play“ na snímače náklonu a trhlin, optické snímače přemístění, snímače teploty a vibrací, napěťové a tlakové snímače, senzory nasycení půdy vodou, apod.

Senzory:

 • Optical Displacement Sensor – laserový dálkoměr s opakovatelnou přesností měření 0,15 mm a dosahem až 150 m, obsahuje inklinometr a bezdrátový nód
 • Triaxial Tilt Sensor – senzor náklonu ve 3 osách – nízký šum, rozlišení 0.0001° (0.0018mm/m) a opakovatelnost měření s přesností ±0.0005° (±0.009mm/m)
 • Millivolt Sensor Node – nód s možností připojení jakéhokoliv senzoru s výstupem měřené veličiny skrze napětí
 • PT100 RTD Sensor – teplotní čidlo
 • Tilt Beam – hliníkový držák pro upevnění senzorů při měření posunů a náklonů konstrukcí
 • Crack Sensor – ideální například pro monitoring skalních bloků hrozících pádem nebo jiných objektů pohybujících se vzájemně proti sobě
 • Nano Tri-Axial Tilt Sensor – senzor náklonu, který se dá díky své velikosti umístit téměř kamkoliv
 • 3G Gateway – datová brána pro přenos dat na internet 
 • FlatMesh Camera – fotoaparát spuštěný překročením nastavené hodnoty sousedních senzorů. Díky výkonnému infračervenému přísvitu produkuje kvalitní snímky i v noci.
 • FlatMesh™ WebMonitor – rozhraní pro ovládání infrastruktury senzorů, nastavení limitů pro spuštění alarmu, analýzu a export naměřených dat, apod.

Platforma FlatMesh™ je připravena také na připojení inteligentní kamery 3G, která je integrována s ostatními blízkými senzory. Tento systém umožňuje automatické zasílání obrazu na základě skutečného pohybu nebo alarmu blízkých senzorů. To vše funguje v prostředí s napájením ze sítě nebo solární elektrárny. Okamžitá vizuální kontrola místa narušení tak minimalizuje potřebu fyzické návštěvy místa pracovníkem a umožní rychlejší rozhodování v reálném čase.

Proč monitoring?
Monitorování, data a znalosti jsou předpokladem lepšího rozhodování. Dokonalý přehled stavu majetku organizace usnadňuje efektivní, ekonomické a bezpečné rozhodování. Železniční, stavební a geologický průmysl může dosáhnout značných úspor, pokud je schopen sledovat a předvídat degradaci, naplánovat nápravná opatření nebo rychle reagovat na nečekané situace.

Senceive přináší zákazníkům tyto hlavní výhody:

 • Zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů díky minimální době potřebné být osobně na trati / konstrukci nebo v jejich blízkosti
 • Snadná instalace, nastavení a použití
 • Minimální provozní náklady
 • Stejné senzory a prvky systému jsou opět použitelné pro další aplikace
 • Provozní životnost baterií v senzorech je 12-15 let – používají se speciální Lithium Thionyl Chloride baterie s 3x vyšší energetickou hustotou než alkalické baterie a samovybíjením pouhé 1% ročně
 • Údržba a kalibrace jsou zdarma (není potřeba)
 • Systémy Senceive jsou spolehlivé a osvědčené pro mnohaletou funkci
 • Senzory vynikají přesností, vysokým rozlišením, stabilitou a opakovatelností měření
 • Používáme pouze vysoce přesné a stabilní senzory
 • Snadná webová vizualizace – Webmonitor
 • Víceúrovňové textové a e-mailové upozornění
 • Naše systémy jsou vzdáleně konfigurovatelné a přizpůsobitelné. Umožňují přehled o vzdáleném místě potenciálních problémů a porozumění s cílem zlepšit předvídatelnost před hrozícími katastrofickými poruchami, kterým lze zabránit.
https://www.youtube.com/watch?v=niP4xlFRMBI

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.