Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Software 3Dsurvey je úspěšně využíván i pro pozemní fotogrammetrii

porovnani-laserove-skenovani-fotogrammetri-software-3D-survey

Renovace starého hradu v Lublani je projektem probíhajícím od roku 1963, který financuje instituce Ljubljana Castle Public Institution a provádí architektonické studio Ambient. Poslední rekonstrukce proběhla ve vinném sklepě zámku a na jeho vnější terase. Byl vytvořen 3D model terasy pro její názornou vizualizaci.

Katedra geodetického inženýrství, fakulta stavební a geodetické techniky na Univerzitě v Lublani použila pro zaměření terestrický laserový skener, naskenována byla vnější stěna a okolní terén. Univerzita také plánovala využít fotogrammetrii pro porovnání výsledků s laserovým skenováním.

Protože tato část hradu není vhodná pro letecké snímky, byly pořízeny pozemní fotografie pomocí smartphonu Google v různých vertikálních úhlech s horizontálním a vertikálním překrytím nejméně 70%. Aby se dosáhlo úplnosti mračna bodů, musely být snímky pořízeny z různých úhlů, protože zeď má tvar písmene L.

Více informací o využití softwaru 3Dsurvey v rámci tohoto projektu je dozvíte zde…