Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Ochrana osobních údajů

Zákazník nákupem na webshopu mensuro.cz souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, byly o něm zpracovávány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu poskytnete, a to za účelem nákupu zboží v elektronickém obchodě na mensuro.cz a stránkách s ním souvisejících.

MEMSURO s.r.o. se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

Rozsah poskytovaných údajů je dán obsahem a požadavky následujících formulářů, přičemž upuštění od jejich vyplnění před ukončením registrace do systému, je bez dalšího chápáno jako odepření souhlasu poskytovatele těchto údajů s jejich shromažďováním a zpracováním, kdy však zároveň tímto poskytovatel ztrácí možnost podílet se na službách tohoto systému.

Poskytovatel má právo přístupu k o něm zpracovávaným údajům v rámci obecných možností systému a dále, pokud zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem těchto údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Správce si vyhrazuje právo ověřovat si, zda osobní údaje, jenž byly poskytnuté subjektem těchto údajů, jsou pravdivé. V případě pochybností je správce tyto osobní údaje oprávněn blokovat s tím, že pokud tyto údaje nebude možné opravit nebo dostatečně ověřit, příp. by to bylo spojeno s neúměrnými náklady, budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

Správce provede bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů, poté když pomine účel, pro který osobní údaje spravoval.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.