Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Opravy a servis měřících přístrojů

Opravy optických a laserových nivelačních přístrojů

Provádíme opravy a seřízení optických nivelačních přístrojů všech značek v našem servisní oddělení, kde se opravám věnuje odborný a profesionální personál. Nabízíme také opravy a seřízení všech typů stavebních rotačních laserů.
Provádíme také kalibrace optických nivelačních přístrojů a stavebních rotačních laseru. Výsledkem kalibračního měření kalibrační list.
Nabízíme také opravy a seřízení přesných sklonových laserů a potrubních laserů.

Opravy měřících přístrojů pro geodézii

Servisní a Kalibrační středisko Mensuro, s.r.o. provádí opravy a servis totálních stanic, teodolitů a jiných geodetických měřicích přístrojů a příslušenství všech značek. Disponujeme kvalitní kalibrovanou kolimační a dálkoměrnou základnou a servis provádí dlouhodobě školený servisní technik. Často se nám podaří zachránit i stroj po pádu, který i autorizovaný servis označil za neopravitelný.

Provádíme opravy a servis GNSS přijímačů, totálních stanic, teodolitů, rotačních, křížových a potrubních laserů a nivelačních přístrojů všech výrobců. U totálních stanic jsou to zejména značky Sokkia, Topcon, Leica, Trimble, South, Spectra Precision, Nikon, Pentax a další.

Opravy měřících přístrojů pro stavebnictví

Naše servisní středisko zajišťuje veškeré opravy a servis laserových nivelačních přístrojů, jako jsou rotační lasery, křížové a vytyčovací lasery. Jsme schopni realizovat opravy stavebních laserů po pádu či jiném mechanickém šoku. Náš sklad náhradních dílů obsahuje laserové diody, které jsme schopni rychle vyměnit a znovu zprovoznit váš laserový přístroj. Rotační lasery jsme schopni také plně zkontrolovat a prověřit aktuální přesnost. V případě, že přesnost stavebního laseru neodpovídá parametrům, které udává výrobce jsme schopni laser plně seřídit a nastavit na správné hodnoty. Jako doklad o provedené práci vystavujeme servisní protokol. Na přání jsme schopni vystavit k rotačnímu laseru kalibrační protokol.

Zatečení tekutiny, pád přístroje, nefunkční laserová dioda, nefunkční samourovnávací mechanizmus, vymačkaná klávesnice. To jsou nejčastější závady, se kterými se setkáváme u potrubních laserů v našem servisu. Plnění přístroje dusíkem a tlaková zkouška po provedené opravě je u nás samozřejmostí. Doporučený interval tzv. údržby, tedy vyčištění a seřízení (případně opravy), je jeden rok. Jen pravidelnou kontrolou a seřízením docílíte dostatečné přesnosti přístroje a výsledků Vaší práce.  Vzhledem k vysokým cenám zemních prací zde není prostor pro chyby a nepřesnosti.

Provádíme opravy a servis stavebních měřících přístrojů všech značek. Např. Sokkia, Topcon, Hilti, Bosch, Stabila, Carl Zeiss, Dahlta, South, Leica, Dewalt, GeoFennel, Nikon, Pentax, Geomax, Theis Wolzhausen, GP, PNAL, Nedo, Nestle, GAL, Triax, Skil, ale i jiných a historických přístrojů.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.