Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Podmínky používání

Pečlivě si prosím přečtěte tyto podmínky, než začnete používat webové stránky mensuro.cz .Používáním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.

Všechny prvky webové prezentace jsou chráněny autorským právem. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný prvek převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si předem, prosím, souhlas provozovatele portálu, mensuro.cz; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno. Stejné předpisy se vztahují i na použití zdrojových kódů webové prezentace a dalších aplikací, které jsou součástí této prezentace.

Správce tohoto serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům, kteří se pokusí poškodit obsah, změnit ho, vložit obsah nepatřičný či narušit bezpečnost a funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě, ve které je tento server umístěn. V případě porušení zákonů ČR si správce serveru vyhrazuje právo informovat o takovémto jednání Policii ČR.

Správce tohoto serveru také neručí za škody způsobené úmyslnými a promyšlenými útoky na tento server s cílem poškodit jeho funkčnost či obsahovou hodnotu.

Webové stránky tohoto serveru obsahují odkazy na stránky jiných subjektů. Správce serveru nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost, nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Obsah webové prezentace není určen k hromadnému stahování souborů či dat. Správce prezentace si vyhrazuje právo takovémuto nepovolenému odběru dat zamezit.

Správce serveru neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.

Využívání služeb této webové prezentace znamená automatický souhlas s těmito podmínkami.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.