Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Přesné zemědělství: Senzor GEMS pro rychlé mozaikování a geolokalizaci

GEMSFrontPic-1170x860

      Přesné zemědělství je nepochybně jednou ze známějších a již dobře otestovaných UAV aplikací, která pronikla za zdi univerzit a výzkumných ústavů. Výhody dálkově řízených bezpilotních leteckých prostředků a multispektrálního snímkování se stále dostupnějšími drony jsou také dnes bezpochyby prokázány. Jednou ze společností, jejíž oblastí zájmu je především přesné zemědělství, je Sentek System. Domníváme se, že snímkovací technologie vyvíjená touto firmou je natolik zajímavá, aby si zasloužila bližší pohled. GEMS senzor od společnosti Sentek System je z mnoha důvodů unikátní. Představuje totiž absolutně samostatný systém, zahrnující hardware i software, schopný snímkování ve viditelném spektru (RGB), blízké infračervené oblasti (NIR), měření normalizovaných diferenčnčních vegetačních indexů (NDVI) během jediného letu. Systém seřazuje snímky ve spektru RGB a NIR s přesností na méně než jeden pixel a vytváří tak NDVI snímky s chirurgickou přesností. Vysoká snímkovací rychlost umožňuje dosáhnout skvělé kvality NDVI obrazu i při nízkých výškách. GEMS navíc není třeba nijak integrovat s navigačním systémem či autopilotem, tento senzor pro přesné zeměděství už je vybaven GPS a inerciálními senzory. Senzor navíc dokáže automaticky detekovat start a přistání UAV, kdy sám zapíná a vypíná kameru, což umoňuje efektivní monitoring rostlin. Vegetační indexy vyjadřují vztah mezi odrazivostí v intervalu červené viditelné části spektra a v blízké infračervené části spektra. Pro mapování vegetace se používá především právě NDVI, který lze využít i k určování kvantitativních ukazatelů, jako je množství biomasy v ploše pixelu. Nízká hodnota NDVI indikuje absenci vegetace či řídkou vegetaci, kde se významně projevuje odrazivost půdy. Naopak vysoká hodnota NDVI odpovídá husté vegetaci. Jestliže se jedná o vegetaci postiženou například vodním stresem, který způsobí snížení množství chlorofylu v listech a jejich zežloutnutí, projeví se to změnami v odrazivosti. Zjednoduše řečeno, zatímco zdravá vegetace odráží velké množství NIR, nezdravá vegetace odráží méně NIR. Celý proces letu, snímání a zpracovávání dat, potřebuje nejen kvalitní UAV, ale také především spolehlivý senzor, specializovaný na přesné zeměděství. GEMS hardware a software umožňuje rychlé zpracování a analýzu dat, aby bylo možno přesně a ihned určit problémová místa s pomocí GPS souřadnic. Za zmínku také stojí fakt, že nasazení UAV k multispektrálnímu snímkování má několik zásadních výhod oproti snímkování satelitnímu. S drony nelze sice létat v silném dešti, ale jakákoliv oblačnost, která jinak brání satelitům fotografovat povrch země, zde není problém. S UAV lze provádět monitoring pro přesné zemědělství prakticky kdykoliv, kdy se vám zamane, zatímco satelitní snímky máte k dispozici zhruba čtyřikrát do měsíce. Drony také dokáží bez problémů létat ve velmi malých výškách, takže je jimi prováděný monitoring vegetace samozřejmě mnohem podrobnější a pečlivější.

Zdroj: senteksystems.com