Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.
3Dsurvey

Software 3Dsurvey byl vytvořen geodety s praktickými zkušenostmi a nabízí mnoho efektivních funkcí jako je tvorba ortofotomap, digitálního a výškového modelu terénu, vrstevnicových plánů, výpočtu kubatur, snadné transformace do S-JTSK, 3D měření, tvorbu profilů, CAD funkcionalitu, atd.

3Dsurvey je softwarové řešení pro zpracování leteckých snímků pořízených bezpilotním leteckým prostředkem. Pořiďte snímky jakýmkoliv fotoaparátem, naimportujte je do 3Dsurvey a nechte si vytvořit vaše vlastní ortofoto mapy, digitální modely terénu a výpočty kubatur. Rychle a snadno. Data jsou zpracována automaticky na základě našich shodnostních algoritmů. Díky našim chytrým nástrojům budete pracovat ještě efektivněji.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,

Tags: , ,

Sběr obrazového materiálu
Fotografie terénu můžete pořídit z jakéhokoliv fotoaparátu, ze země i ze vzduchu, z ruky i z dronu. Do 3Dsurvey je nahrajete ve formátu JPG, seznam souřadnic vlícovacích bodů v TXT.

Import a zpracování
Software 3Dsurvey automaticky identifikuje všechny fotografie a identické body a vygeneruje realistický 3D model – mračno bodů se skutečnými barvami a stíny. Výstupní formáty jsou PLY a LAS.

Výpočet 3D modelu
Díky chytrým funkcím softwaru 3Dsurvey snadno spočítáte objem. Na několik kliknutí myší také rychle vytvoříte profil v daném místě. Výstupní formáty jsou XYZ a geoTIFF

Ortofoto
Na základě digitálního modelu terénu a samotných fotografií je vygenerované ortofoto s vysokým rozlišením. Nad vzniklým ortofotem můžete rychle a efektivně mapovat. Výstupní formáty jsou TIFF, JPG a soubor georeference.