Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Reklamační řád

A. Úvod

Reklamační řád slouží k vyřešení vztahů mezi internetovým obchodem mensuro.cz a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (mensuro.cz) a kupujícího (zákazník).

Informace o provozovateli internetového obchodu mensuro.cz získáte v záložce KONTAKT.

B. Obecné podmínky

1. Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

2. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu mensuro.cz, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží.

3. V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu mensuro.cz. Nejlépe na e-mail info@mensuro.cz.

C. Reklamace zboží v záruční době

1. Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení je zákazník povinen dodržet všechny tyto podmínky:

  • zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu
  • ke zboží přiložit kopii daňového dokladu a dodacího listu
  • ke zboží vypracovat písemně úplný popis závady

2. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží se do zaruční doby nepočítá.

3. Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.

4. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce.

Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.