Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Septentrio GNSS technologie

.

– Přesná navigace i v tunelu? ANO!

.

– Podržíme vás i v tom nejnáročnějším prostředí!

.

– Ochráníme vás, i když bude chtít vaši satelitní navigaci někdo úmyslně narušit.

Nastiňte nám Vaši představu o dokonalé navigaci, pokusíme se přinést to pravé řešení právě pro vás:

  Technologie Septentrio jako celek jsou v současné době to nejlepší na trhu (více na: https://mensuro.cz/septentrio/)

  Posuďte sami:

   

  Mechanické vibrace nebo otřesy způsobené nerovným terénem mohou způsobit totální výpadek satelitního signálu. Technologie LOCK+ automaticky upraví parametry tohoto přijímače, takže nikdy neztratíte pozici i při vibraci a otřesech.

   

  Aktivita v ionosféře je pro signály GNSS problémem, od ztráty fixace RTK až po úplnou ztrátu signálu. Po dlouhém vývoji a testování aplikací v nejaktivnějších oblastech na Zemi je výsledkem technologie IONO+ – nejpokročilejší ochrana proti ionosférickým poruchám signálů GNSS na jakémkoli přijímači Septentrio.

   

  Kovové konstrukce a velké blízké objekty mohou odrážet signály GNSS a vytvářet falešné odražené signály. Systém APME+ účinně odděluje přímé a odražené signály, čímž zvyšuje přesnost polohy i spolehlivost měření. APME+ měření nezkresluje a v souladu se závazkem společnosti Septentrio k maximální konfigurovatelnosti jej lze deaktivovat.

   

  RAIM+ (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) zahrnuje mechanismy detekce poruch přijímače na všech úrovních včetně generování měření, kontroly kvality a navigačních algoritmů. Zjištěná chybná měření, která jsou typicky způsobena vysokým množstvím vícecestných (multipath) signálů nebo aktivní ionosférou, jsou ze signálu odstraněna.

   

  AIM+ nabízí vestavěnou ochranu proti úmyslnému i neúmyslnému rušení pomocí sofistikovaného systému vzorkování a mechanismů zmírňování. Váš vysoce přesný GNSS přijímač dokáže automaticky potlačit nejširší škálu rušení od jednoduchých spojitých úzkopásmových signálů až po složitější širokopásmové a pulzní vysílače, stejně jako satelitní přenosy lnmarsat a Iridium.

   

  Vysoce bezpečná ochrana proti spoofingu s OSNMA

  OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) chrání signály systému Galileo proti spoofingu povolením autentizace navigačních dat, která přenášejí informace o poloze satelitu. Zabezpečení navigačních dat je důležité, protože jakákoli úprava těchto informací by vedla k chybnému výpočtu polohy.

  OSNMA využívá hybridní techniku ​​symetrické / asymetrické kryptografie. Tajný klíč na satelitu se používá ke generování digitálního podpisu. Poté se podpis a klíč připojí k navigačním datům a přenesou se do přijímače. OSNMA je navržen tak, aby byl zpětně kompatibilní, takže lokalizace bez OSNMA bude i nadále fungovat.

  Ověřování pomocí přijímačů s podporou OSNMA

  Sofistikovaný algoritmus v přijímači s povoleným OSNMA používá veřejný klíč ke kontrole autenticity přenášeného klíče. Poté pomocí přenášeného klíče a digitálního podpisu zkontroluje pravost navigačních dat. Pokud je satelitní signál zjištěn a označen jako spoofed – podvržený, je vyloučen z výpočtu polohy.

  ©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.