Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Smart City Hong Kong využívá software Orbit GT pro správu a distribuci prostorových dat

Hong-Kong-Smart-City

Pro získání komplexních prostorových dat celého města dnešní doba vyžaduje použití několika mapovacích platforem. Ulice mapuje mobilní lidarový systém umístěný na střeše automobilu, malé uličky v městské zástavbě pak prochází operátor se stejným mapovacím systémem tentokrát neseným na zádech. Ze vzduchu je třeba nasnímat letecké snímky pomocí letadla nebo UAV.
Následně je třeba tato prostorová data vyhodnotit a integrovat do jedné databáze. Pak je třeba tato komplexní prostorová data vhodnou softwarovou platformou spravovat, využívat a distribuovat. V tomto případě se rozhodl Hong Kong pro softwarové řešení od společnosti Orbit GT, které umožní tato prostorová data naplno využít pro účely moderního chytrého města.

Více informací o softwarovém řešení Orbit GT, které je mnoha světovými městy využíváno pro správu prostorových informací, najdete na našich specializovaných stránkách: Orbit GT