Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

UAV hyperspektrální snímkování

Co přesně je hyperspektrální snímkování?

Hyperspektrální snímkování, neboli snímkovací spektroskopie, je pravděpodobně jedna z nejslibnějších a nejpřínosnějších metod v oblasti spektrální snímkovací technologie. Obecně řečeno zde jde o shromažďování a následné zpracování informací z elektromagnetického spektra tak, aby každý pixel na snímku obsahoval toto celé spektrum. Nepřetržité spektrum informací, shromážděné v každém pixelu snímku, má mnoho výjimečných vlastností předurčených k dalšímu použití. Lze jej poté využít k extrémně přesné a detailní charakterizaci objektů na snímku. Hyperspektrální snímkování nám přináší fascinující možnosti v mnoha oblastech, kde mohou být UAV aplikace užitečné. Nejmodernější hyperspektrální senzory na trhu otevírají nové příležitosti zvláště pro lehké snímkovací UAV stroje.

Hyperspektrální snímkování a jeho výhody

Barevné spektrum viditelné lidským okem (červené, zelené a modré vlnové délky) je rozděleno do ještě více pásem vlnových délek. Hyperspektrální snímkování takto posnuje možnosti získaných snímků za pouhé viditelné spektrum a pokrývá širší rozsah vlnových délek. Toto je v podstatě hlavní důvod, proč jsou hyperspektrální kamery schopny poskytnou mnohem více detailních informací o zachycené scenérii než běžné snímkovací technologie, které operuji jen v limitu tří spektrálních kanálů, korespondujících s viditelným spektrem barev. Jednoduše řečeno, s hyperspektrálním snímkováním budete schopni nesmírně zlepšit své schopnosti klasifikace objektů na zachycené scéně díky detailnímu zpracování spektrálních charakteristik. Jednou z metod hyperspektrálního snímkování je zachycení scény kamerou v takzvaném „pubsbroom“ skenovacím módu, kdy je zachycen pouze jeden řádek obrazu. V tom případě je nutné, aby se buď snímaný vzorek nebo kamera pohybovali tak, abychom zachytili celou snímanou oblast.

Hyperspektrální snímkování a jeho aplikace

Hyperspektrální snímkování nabízí široké spektrum možností aplikací, přesto však jeho plný potenciál ještě nebyl zcela doceněn a využit. Hyperspektrální snímkování může být konfigurováno pro snímkování nad 2500nm, což zahrnuje velkou část infračerveného spektra.

Tyto schopnosti mohou vskutku přinést zásadní užitek pro mnoho UAV aplikací. Hyperspektrální snímkování teprve poměrně nedávno překonalo vývojovou vzdálenost mezi nespolehlivými prototypy k spolehlivým a přesným analytickým nástrojům pro průmyslový monitoring či laboratorní měření, zdravotní diagnostiku a UAV či satelitní měřící přístroje. V kombinaci s UAS technologiemi může hypespektrální snímkování skutečně otevřít nové a dříve nepředstavitelné horizonty možností. I když bylo zpočátku vyvinuto pro geologické a důlní účely, dnes se postupně rozšiřuje do mnoha dalších oblastí průmyslu, vědy, komerčního využití. Nachází své místo v tak rozdálných oborech, jako je ekologie, policejní sledování, výzkum historických manuskriptů, přesné zemědělství či oční lékařství. Ve potravinářském průmyslu může hyperspektrální snímkování pomoci odstranit defektní či cizí materiály, které jsou pro standardní kamery neviditelné. Další aplikace jsou možné v oblasti sledování, především pro vojenské účely. Není také žádné překvapení, že hyperspektrální snímkování hraje podstatnou roli na poli fyziky, chemie či astronomie.

Pokud se zajímáte o hyperspektrální snímkování a chtěli byste vědět více o této skvělé současné technologii, kdykoliv nás prosím kontaktujte. Věříme, že klíčem k budoucímu úspěchu je především ve sdílení našich zkušeností, dovedností a know-how.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.