Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

UAV monitoring ropných vrtů v Texasu

verticalcamera

         Drony vybavené kamerami a senzory nedávno létaly nad ropnými vrty v jižním Texasu. Snímky ve vysoké kvalitě, pořizované bezpilotními leteckými prostředky, byly odeslány v reálném čase operátorům na zemi. Díky tomu mohli zástupci ropných společností jednoduše požádat operátory, aby s drony letěli tím či oním směrem, změnili úhel či výšku. Znovu se tak prokázalo, že UAV monitoring má rozhodně  průmyslovým odvětvím co nabídnout. Inspekce ropných vrtů je dobrým příkladem toho, že drony a bezpilotní multicoptery se rychle rozšiřují i v jiných oblastech, než je klasické letecké hobby video či fotografie. Ve světě průmyslových inspekcí a kontrol se UAV monitoring stává v současnosti nepostradatelným nástrojem. V tomto případě šlo o dron od firmy Midstream Integrity Services (slídlící v San Antoniu), který pomohl klientovi zkontrolovat stav jeho ropného vrtu a příslušenství. Díky tomu mohl klient efektivně předejít případnému selhání technologií a zjistit, které části vybavení by měl vyměnit. Díky spolehlivému a stabilnímu obrazu z dronu mohlo být všechno přístrojové vybavení pozorováno přímo shora, a to  během běžného pracovního procesu. Tato úspěšná aplikace tak opět prokázala, že UAV monitoring a bezpilotní letecké snímkování může firmám ušetřit mnoho peněz, času a zlepšit jejich pracovní techniku.

         I když jsou inspekce budov a průmyslových objektů něčím stále novým, firmy v Texasu už jej chápou jako novou cestu, jak ušetřit peníze. Drony vyráběné v Midstream Integrity dokáží natáčet video a v reálném čase jej vysílat na zem. Letecké snímky lze využít také k měření vzdáleností a povrchů. Bezpilotní letecké prostředky s kamerami a senzory dokáží detekovat poruchy potrubí, úniky plynu či radiace, a to rychleji a bezpečněji než při standardních postupech. Také během ropných havárií je letecká termografie extrémně nápomocná při zjišťování škod a jejich odstraňování. Sledovat šíření ropy je díky nim mnohem jednodušší. Mnoho průmyslových inspekcí se provádí v rizikovém prostředí, kde je třeba nasadit co nejlepší techniku a know-how. Co může být lepšího než létající nástroje s těmi nejlepšími senzory současnosti? UAV monitoring je očividně skvělou cestou pro průmyslové inspekce nového tisíciletí.

Zdroj: suasnews.com