Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

3D Technologie

Svět kolem nás se čím dál více digitalizuje a přesouvá do virtuální sféry. To s sebou přináší nároky na efektivní sběr a zpracování prostorových dat. V roce 2015 jsme naše aktivity rozšířili právě o „Capturing Reality“, tedy obecně zachycení reality.

V oblasti hardware jsou to např. laser scannery, zařízení pro zachycení 360° videa, statických panoramatických scén v HDR, obarvení mračna bodů či sběr dat typu Google Street View.

Ze softwaru jsou to například nástroje pro automatickou vektorizaci mračna bodů a programy pro fotogrammetrické zpracování snímků metodou optické korelace (PhotoModeler Scanner a Agisoft PhotoScan).

Kompletní portfolio produktů z oblasti 3D technologií a zachycení reality naleznete na našem samostatném webu http://www.3dtechnologie.cz/

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.