Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Opravy a servis stavebních laserů

Opravy a servis laserových nivelačních přístrojů

Naše servisní středisko zajišťuje veškeré opravy a servis laserových nivelačních přístrojů, jako jsou rotační lasery, křížové a vytyčovací lasery. Jsme schopni realizovat opravy stavebních laserů po pádu či jiném mechanickém šoku. Náš sklad náhradních dílů obsahuje laserové diody, které jsme schopni rychle vyměnit a znovu zprovoznit váš laserový přístroj.

Rotační lasery jsme schopni také plně zkontrolovat a prověřit aktuální přesnost. V případě, že přesnost stavebního laseru neodpovídá parametrům, které udává výrobce jsme schopni laser plně seřídit a nastavit na správné hodnoty. Jako doklad o provedené práci vystavujeme servisní protokol. Na přání jsme schopni vystavit k rotačnímu laseru kalibrační protokol.

Provádíme kalibrace stavebních měřících přístrojů všech značek. Např. Sokkia, Topcon, Hilti, Bosch, Stabila, Carl Zeiss, Dahlta, South, Leica, Dewalt, GeoFennel, Nikon, Pentax, Geomax, Theis Wolzhausen, GP, PNAL, Nedo, Nestle, GAL, Triax, Skil ale i jiných a historických přístrojů.

Opravy a servis rovinných a sklonových laserových nivelačních přístrojů

Opravujeme a seřizujeme rotační lasery určené pro vytyčování vodorovné a svislé roviny, stejně tak opravujeme stavební rotační lasery pro vytyčování sklonů v jedné nebo ve dvou osách.
Specializovaný kolimátor nám umožňuje kontrolu a seřízení i sklonových laserů, kde je prováděna kontrola a seřízení v celém rozsahu zadávání sklonů v ose Y a X.
Kontrolujeme a seřizujeme i takzvanou kónickou chybu, která se často u rotačních laserů vyskytuje.
Důležitá je také kontrola při opakovaném urovnání. Prakticky to znamená, že stavební rotační laser několikrát po sobě zapneme a kontrolujeme, zda je přesnost urovnání laseru vždy stejná a zda odpovídá požadované přesnosti i na maximální uváděný dosah rotačního laseru.

Opravy detektorů laserového paprsku

Nedílnou součástí každého laserového nivelačního přístroje je také detektor paprsku, který je využíván pro přesnou detekci laserové roviny. V našem servisním středisku také opravujeme tyto detektory všech značek a velikostí. Nejčastěji je třeba vyměnit senzor, který detekuje pulsující laserovou stopu.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.