Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Terestrické laserové skenery

Byť by se zdálo, že mobilní skenery postupně vytlačí klasické terestrické (stacionární) 3D skenery, zatím tomu tak není a obě platformy fungují paralelně, naopak se vzájemně doplňují. Každý ze dvou zmíněných přístrojů má své výhody a nevýhody, které se pokusíme v následujícím textu popsat. Práce se stacionárními skenery je velmi podobná práci s totální stanicí ve smyslu stanoviska, orientací a polygonu.

Ze zkušeností víme, že použitelnost terestrického skeneru kromě snadné obsluhy přístroje určuje zpravidla to, jak snadná je registrace naměřených dat. Jsou přístroje, se kterými strávíte hodiny, ne-li desítky hodin registrací dat v kanceláři. Na druhé straně jsou takové, se kterými si můžete přinést registrovaná data již z terénu a v kanceláři s celým projektem začít ihned dále pracovat.

Terestrické skenery – výhody oproti mobilním skenerům

  • V rámci jednoho skenu (stanoviska) nedochází k žádným deformacím, polohové vztahy odečtené z mračna bodů jednoho stanoviska odpovídají skutečnosti. Z hlediska přesnosti je třeba vzít v úvahu pouze přesnost a šum vzrůstající se vzdáleností objektů od skeneru.
  • Lze zvolit hustotu skenovaných bodů s ohledem na potřebné detaily a požadovaný výstup. Od hustoty bodů se odvíjí rychlost skenování, která může být řádu desítek sekund ale i desítek minut na jeden 360° sken.
  • Terestrické skenery mívají zpravidla nízký šum, což je dáno zejména tím, že se v průběhu měření nepohybují

Terestrické skenery – nevýhody oproti mobilním skenerům

  • Postup práce je pomalejší, na jednom stanovisku stráví měřič cca 10 minut.
  • Pro získání kompletního mračna bodů celého projektu (např. budovy) je nutná tzv. registrace skenů, tedy spojení do jednoho celku, respektive transformace jednotlivých mračen do správné vzájemné pozice.
  • Zákryty. Ikdyž zvolíte místo stanoviska sebe lépe, tak se zákrytům nevyhnete, vždy budou části objektů schované a v mračnu bodů bude prázdné místo.

Laserový skener Z+F Imager 5016

Jedním ze statických skenerů, které minimalizují výše zmíněné nevýhody, je model IMAGER 5016 od německé společnosti Zoller + Fröhlich (Z+F). S tímto strojem sami měříme a musíme uznat, že tento přístroj se výrobci „povedl“.

Na první pohled je IMAGER 5016 jedním z mnoha terestrických skenerů. Do momentu, kdy s ním začnete pracovat a objevujete mnoho a mnoho funkcí a domyšlených detailů, které ve svém celku přináší nebývalou efektivitu práce a kvalitu výsledných dat. Výrobce do stroje implementoval řadu pokročilých technologií a nástrojů, jak je ovládnout.

Přístroj se ovládá buď přes barevný dotykový displej přímo na těle anebo skrze tablet přes WiFi. Po urovnání přístroje na stativu můžete vše ostatní nastavovat a spouštět na dálku. Prohlížet skeny, panoramatické fotografie, nastavit hustotu mračen bodů, atd.  Naměřená data a nastavení se mezi přístrojem a tabletem neustále synchronizují a zálohují.

Kromě jiného je možné skeny přímo při měření registrovat. Do kanceláře si tak již z terénu přinesete hotový projekt, na kterém lze ihned začít dále pracovat. Výrobce tento systém nazval Blue Workflow.

Mezi další pomůcky implementované do tohoto přístroje patří jistě rychlá HDR kamera, kdy lze přefotit pouze vybrané snímky, například v místech s pohybem chodců a aut. Vnitřní inerciální IMU jednotka a vestavěná GPS pomáhají při navigaci přístroje při přenášení z jednoho stanoviska na další. Skener tak přibližně ví, kde se nachází, a to usnadňuje poloautomatickou registraci. Ta je možná postupem „cloud-to-cloud“, kdy software hledá identické prostory překryvu skenů, dále přes skenovací koule a také přes štítky, které rozmístíte libovolně po prostoru přes skenováním.

Společnost Mensuro s.r.o. zastupuje společnost Zoller + Fröhlich na českém trhu a je schopna přístroj IMAGER 5016 profesionálně prezentovat, dodat a zaškolit obsluhu. Náš tým odborníků se dlouhodobě vzdělává, aby dokázal poskytnout informace a podporu na profesionální úrovni.

Více informací i skeneru IMAGER 5016 naleznete na našich specializovaných stránkách 3Dtechnologie.cz.

Pro více technických informací si můžete stáhnout PDF prospekt.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakéhokoli dotazu nás prosím neváhejte kontaktovat. Budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve a poskytnout Vám co nejpřesnější informace.
Pokud nás chcete kontaktovat telefonicky, využijte prosím telefonní číslo 773 964 445.

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]