Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Sledování dobytka s leteckou termografií

CDAnJ6rUUAAfr5g

Projekt stopování dobytka s využitím Xyrisu 6 a termokamery

Prakticky každý den se ve světě UAV a dronů setkáváme s novými nápady a projekty. Některé z nich jsou odvážné, průlomové, možná i lehce utopické, jiné jsou zase spíše jednoduchým využitím již existující technologie a vybavení v novém prostředí či za novým účelem. Na tomto blogu jsme již psali o přesném zemědělství či letecké termografii. V přesném zemědělství se drony obvykle využívají k měření a sledování stavu pěstovaných plodin, to však není jediný způsob, jak mohou být bezpilotní letecké prostředky farmářům užitečné. Na sledování dobytka s leteckou termografií se zaměřuje originální projekt dvou kanadských studentů, Chrise Fostera a Matta McIneese. Tento projekt nás v neposlední řadě zaujal také proto, že je zde využíván hexacopter Xyris 6, který jsme vyvinuli pod značkou Vespadrones. Studenti pracovali s pomocí dvou supervizorů, Kevina O’Neila a Johna Churche. Základní tezí bylo, že hledání zaběhnutého dobytka je pro farmáře často obtížné, pastviny bývají rozhlehlé a pátrání po zvěři tak vyžaduje velké skupiny lidí a dost času. Technologie, která by v této činnosti mohla významně pomoci, se příliš často nevyužívá. Sledování dobytka s leteckou termografií tak představuje skvělou možnost, jak zredukovat výdaje, zkrátit čas a zároveň zvýšit efektivitu této činnosti. Celá UAV aplikace se skládá podstatě ze dvou hlavních částí – multicopter, vybaven autonomní navigací a řízený ze země, a optické zařízení. V tomto případě byly vybrány UAV platformy Xyris 6 a BigX (quadcopter), obě vybavené řidicí jednotkou PixHawk a GPS. Ke sledování dobytka s leteckou termografií je zde použita kamera FLIR A310 IR a palubní počítač, zpracování obrazového materiálu pak zajišťují softwary Python a OpenCV. Samotný algoritmus je pak vlastně dosti jednoduchý – po získání obrazu z kamery je vyfiltrováno vše pod přednastavenou mezní teplotou, zbytek definuje kontury zaměřené oblasti. Pokud takový objekt získáme, zaměříme souřadnice GPS. Celý proces je pak možné opakovat, dokud nenajdeme to, co hledáme. Projekt byl také velmi přínosný pro studenty samotné, dle jejich zprávy se díky němu naučili mnoho o využitém hardwaru a podstatně si rozšířili vědomosti o možnostech v oblasti UAV technologií. Farmářům a agronomům, kteří by chtěli využívat těchto zajímavých aplikací, navrhují, aby se nejprve rozhodli mezi dvěma možnostmi. První znamená pořídit si vlastní dron s infrakamerou, což ale nemusí být pro každého snadné a dostupné. Druhá možnost znamená obrátit se v případě potřeby na společnosti, které takové služby poskytují, a to včetně specializovaných dronů a vycvičených operátorů. Oby studenti mají v úmyslu ve svém výzkumu a experimentování pokračovat a vylepšit jej, například vybavit Xyris 6 dalším softwarem, zlepšit přesnost detekce, pokusit se o stopování zvířat v reálném čase a pracovat s většími stády dobytka. Doufáme tedy, že se brzy budeme moci podělit o zajímavé novinky a výsledky projektu.

Pokračujte zde, pokud se chcete dozvědět více o sledování dobytka s leteckou termografií přímo od autorů.

Zdroj: fosterelli.co