Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Seminář – mapování pomocí UAV a zpracování nasnímaných dat v softwaru 3Dsurvey

3Dsurvey_seminar

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na nové postupy mapování pomocí bezpilotních leteckých prostředků (UAV) a zpracování nasnímaných dat v softwaru 3Dsurvey.

Odborníci ze společnosti 3Dsurvey Vám pomohou pochopit nové trendy v oblasti využití bezpilotních leteckých prostředků v geodézii, podělí se s Vámi o své zkušenosti a vysvětlí, jaké možnosti UAV a nové softwary nabízejí pro zvýšení efektivity mapování.

Během školení se dozvíte:

*Úvod do UAV letecké fotogrammetrie.

*Informace o technologii zpracování leteckých snímků.

*UAV mapování a letecká fotogrammetrie z nízkých výšek.

*Doporučení pro správné pořizování leteckých snímků a geoprostorových dat.

*Příprava letového plánu, různé typy UAV vhodné pro leteckou fotogrammetrii.

*Nastavení fotoaparátu pro skvělé výsledky.

*Zpracování leteckých snímků, 3D modelování terénu, analýza pracovního postupu ve fotogrammetrickém softwaru.

*Využití modelu terénu – digitální a výškový model terénu, ortofotomapa, vrstevnicový plán, výpočet kubatur, transformace do S-JTSK, 3D měření, profily, CAD funkcionalita.

*Kombinování dat z letecké fotogrammetrie s daty z totálních stanic a GNSS.

Termín školení: 10:00 – 13:00, 23.5.2019

Místo konání: Parkhotel Průhonice, Uhříněveská 12, Průhonice, Praha – západ

Doufáme, že toto školení Vám poskytne nové informace o využití nových technologií pro mapování terénu a bude příležitostí dozvědět se nové informace o aktuálních trendech.

Více informací o softwaru 3Dsurvey.