Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Nejnovější vývoj v oblasti hardwaru a softwaru činí BIM přístupnější pro všechny

bim-technologie-geoslam

Tlak na dokončení projektů podle plánu, v rámci rozpočtu a správných specifikací se stále zvětšuje. Není divu, že architekti, projektoví manažeři a další zainteresované strany stále častěji vidí BIM jako zásadní pro efektivnější fungování svých operací.

Pomocí softwaru založeného na cloudových technologiích mohou účastníci projektu získat v reálném čase pohled na budovu ve formě „digitálního dvojčete“ – vysoce detailního interaktivního 3D modelu. Jakékoli změny návrhu, včetně souvisejících nákladů, jsou začleněny do digitalizovaných plánů a sdíleny se všemi stranami (ať jsou kdekoli na světě) během několika sekund, informovat je a umožnit jim přijmout vhodná opatření a nakonec zajistit, že všechny strany mají stejné informace.

Historicky by projektový architekt musel ručně aktualizovat výkresy a pak je sdílet s různými dodavateli. U více dokumentů v oběhu museli projektoví manažeři zajistit, aby byly dodržovány nejnovější plány a snažit se o snížení nákladů. To všechno mimo jiných neočekávaných problémů, které vyžadují nápravné práce, jako je nestabilní půda nebo nečekané nálezy – ať již existující nástroje nebo dokonce objev historických pozůstatků.

Stejně jako urychlení projektů, odborníci vědí, že BIM usnadňuje dodržování předpisů, jelikož certifikace ISO lze snadno sdílet prostřednictvím sítě. Dokonce i když je stavební prvek jakéhokoli projektu dokončen, BIM hraje důležitou roli v jeho životě (inventář, správa zařízení, rekonstrukce, rozšíření) a nakonec i demolice.

Taková je transformační síla BIM, která tvoří  například hlavní část vládního programu Digital Built Britain, který byl představen v loňském roce. Uvádí, že BIM „podpoří efektivní návrh, dodávku a údržbu infrastruktury a budov“ – což zase přispívá ke zvýšení produktivity, profesionálních standardů a zajišťuje dlouhou a účinnou výstavbu.


Největší stavební firmy ve Velké Británii, včetně společností Interserve a Kier Group, výrazně investovaly v posledních letech do svého digitálního inženýrství. Přijímáním BIM společnost Interserve snížila spotřebu stavebního materiálu o 20% – což jim umožnilo nabídnout lepší hodnotu za peníze než kdykoli předtím a zvýšila důvěru investorů.


Zlepšení času a efektivity ve velkých stavebních projektech může v zásadě chránit firmu před vážnými překročeními rozpočtů na projekty – a nemusíme se dívat dále než nedávný zánik velké společnosti Carillion, abychom zjistili, co se může stát i největším průmyslovým gigantům. Selhání v udržení nákladů v rámci rozpočtu vedl ke kolapsu mnoha stavebních firem a ohrožení životaschopnosti velkých projektů výstavby nemocnic, jako jsou Royal Liverpool a Midland Metropolitan.  Využití metodologií a technologií, které podporují spolupráci, zvyšují efektivitu a snižují množství odpadu, by mohlo v budoucnu pomoci zabránit takovým zničujícím selháním.

Přes tuto tvrdou lekci nejsou digitální technologie v žádném případě univerzální a mnohé firmy stále vidí překážky při jejich přijímání. Ve své zprávě britský National BIM uvádí, že zatímco téměř 80% dotazovaných vidí BIM jako „budoucnost informací o projektu“, tak 72% dotazovaných stále „nerozumí výhodám“ a 65% uvedlo nedostatek poptávky klientů jako důvod, proč nepochopili BIM technologii, což je zcela jistě v rozporu se směrem, kterým se pohybují odborníci z vlády a průmyslu.


Není pochyb o tom, že BIM je zásadní silou a vyžaduje radikální posun v postojích a operacích. Pravdou však je, že BIM a další digitální technologie nebyly nikdy přístupnější ani pro malé a střední podniky pracující na poměrně skromných projektech. Jedním z nejvýznamnějších poznatků v této oblasti je zavedení nástrojů pro mobilní mapování, které umožňují rychle zachytit údaje o budovách a krajině pomocí ručního, lehkého zařízení. Tímto způsobem mohou projektové týmy vytvářet vysoce detailní 3D modely a 2D plány, které umožňují lepší rozhodování.


Pomocí laserového senzoru mohou mobilní mapovací systémy skenovat a zaznamenávat jakoukoli strukturu nebo prostor, včetně mostů, tunelů a samozřejmě komerčních a obytných budov.

Některé mobilní skenovací systémy používají GPS, jiné jsou vybaveny technologií nazvanou Simultánní lokalizace a mapování (neboli SLAM), které byly nejprve vyvinuty v robotickém průmyslu. Na rozdíl od GPS, což vyžaduje otevřený prostor pro nerušený příjem signálů z GPS satelitů, SLAM  takový požadavek nemá – dovoluje použití uvnitř budov, v podzemí a v jiných těžko přístupných nebo potenciálně nepřístupných oblastech.

Kromě toho, že je důležitým nástrojem pro zaměření a kontrolu komplexních a složitých situací, kde je rychlé a časté měření místa rozhodující.

Jako příklad může být uvedena práce na produkci 2D půdorysů ošetřovatelského domu, který obývali pacienti 24 hodin denně. Zde použil dvoučlenný tým ruční mobilní laserový skener GeoSLAM ZEB-REVO pro zachycení požadovaných 3D prostorových dat. V podstatě bylo vyžadováno řešení, které umožnilo skenovat každou místnost, společně s pracovišti zaměstnanců a společnými prostory, aniž by byly použity rušivé a časově náročné tradiční metody měření.

Díky mobilnímu skeneru GeoSLAM ZEB-REVO, který může snímat více než 43 000 měřicích bodů za sekundu s vysokou přesností, pracovníci skenovali budovu pouze 30 minut, přičemž čas na zaměření a naskenování každého z pokojů trval jen přibližně 20 sekund. Během 24 hodin byly k dispozici kompletní 2D půdorysy, které byly základem budoucích stavebních prací. Bez ručních mobilních technologií trvá proces zaměření tradičními metodami přibližně tři dny, nemluvě o nákladech, poruchách a emočním stresu, které mohou být způsobeny přemístěním obyvatel.


Za zmínku stojí, že proces přesného mobilního skenování je neuvěřitelně jednoduchý a vyžaduje minimální školení pro uživatele, kteří prostě chodí po budově a v ruce mají snadno přenosný laserový skener. Inovativní software umožňuje vizualizaci a zpracování dat v reálném čase, zatímco probíhá skenování, to umožňuje provádět kontrolu kompletnosti naskenované situace přímo v místě měření.


BIM se rychle stává normou společně s dalšími digitálními technologiemi, které dodávají průmyslu hodnotu a lepší poznatky. Zejména VR, AR a AI, již začínají transformovat architekturu, inženýrství a stavbu. To znamená, že geodeti se musí nyní snažit přijmout a zahrnout tyto nové nástroje do projektů společně s již zavedenou technologií, jako je BIM, nebo riskovat, že zaostanou za konkurencí.

Zdroj informací: FCA MAGAZINE